Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS

©高橋和希 スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・NAS
©Konami Digital Entertainment
©1996 KAZUKI TAKAHASHI
©2014 NAS・TV TOKYO