Information

eFootball PES 2020
Aşağıdaki zamna aralığında Geçici Bakım yapılacaktır:
[05/12/2019 02:00 (UTC) - 05/12/2019 10:00 (UTC)]

Lütfen bu zamanlar zarfında online hizmetin askıya alınacağını
ve gerekli olduğu durumlarda bakımın uzatılabileceğini unutmayınız.

İşbirliğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.