konami.jp KONAMI専用短縮URLサービス

こちらは、KONAMI専用短縮URLサービス「konami.jp」の説明ページです